قسمت اول: ترس از سخنرانی
قسمت دوم: لحن در سخنرانی
قسمت سوم: شعرخوانی
قسمت چهارم: هالو افکت
قسمت پنجم: تبلیغات
قسمت ششم: نگاه کردن به ساعت و لپ تاپ و تبلت
قسمت هفتم: نوع پوشش
قسمت هشتم: استفاده از اصوات
قسمت نهم: نگتیو اکستنشن
قسمت دهم: انتقاد صحیح
قسمت یازدهم: بروز احساسات
قسمت دوازدهم: تکیه کلام
قسمت سیزدهم: قدم زدن به سمت تریبون
قسمت چهاردهم: یادداشت برداری برای سخنرانی
قسمت پانزدهم: ویژگیهای خاص برندهای شخصی
قسمت شانزدهم: اعتماد به نفس در سخنرانی
قسمت هفدهم: تلفظ صحیح کلمات
قسمت هجدهم: ضد تکنیک دور این دور
قسمت نوزدهم: برندینگ
قسمت بیستم: مایل شدن در سخنرانی
قسمت بیست و یکم: رنگ لباس. قسمت اول
قسمت بیست و دوم: رنگ لباس- قسمت دوم
قسمت بیست و سوم: نام بردن از مخاطبان
قسمت بیست و چهارم: انتقال پیام و کدگذاری رسانه‌ای
قسمت بیست و پنجم: حرکات دست پشت تریبون
قسمت بیست و ششم: اهمیت تفاوت در برندسازی
قسمت بیست و هفتم: نظم، استمرار و کیفیت
قسمت بیست و هشتم: محیط سخنرانی
قسمت بیست و نهم: اصول مذاکره
قسمت سی‌ام: آشنایی با مفاهیم سی آر ام
قسمت سی و یکم: اصول ارتباطی
قسمت سی و دوم: پاورپوینت
قسمت سی و سوم: آرایش مو ولباس
قسمت سی و چهارم: فن بیان/ لحن
قسمت سی و پنجم: فن بیان/ لهجه
قسمت سی و ششم به زودی