• اشتباه در فن بیان
    اشتباه در فن بیان : جا پر کن‌ها!
    یک اشتباه در فن بیان استفاده از جا پر کن‌ها در کلام هست. عبارت‌های بی‌معنایی که باعث خیلی وقت‌ها از آن‌ها بی‌خبریم و باعث می‌شوند جملات ما روان نباشد.