3 راز ارائه دانشجویی
3 راز ارائه دانشجویی
2023/12/11
خلاقیت در فن بیان
خلاقیت در فن بیان
2023/12/30
سخنران خوب، سخنران بد

سخنرانی یکی از مهارت‌های مهمی است که در بسیاری از زمینه‌های زندگی، از جمله تحصیل، کار و اجتماع، کاربرد دارد. یک سخنران خوب می‌تواند با استفاده از مهارت‌های خود، توجه مخاطبان را به خود جلب کند و پیام خود را به آنها منتقل کند. در مقابل، یک سخنران بد می‌تواند با استفاده از مهارت‌های نادرست خود، توجه مخاطبان را از خود دور کند و پیام خود را به آنها منتقل نکند.

در این مقاله، به ویژگی‌های سخنران خوب و سخنران بد اشاره می‌کنیم. این ویژگی‌ها می‌توانند به افراد کمک کنند تا سخنرانان بهتری شوند.

ویژگی‌های سخنران خوب

یک سخنران خوب باید دارای ویژگی‌های زیر باشد:

 • آمادگی: یک سخنران خوب باید قبل از ارائه، به خوبی در مورد موضوع ارائه خود تحقیق کند و اطلاعات لازم را جمع‌آوری کند. این کار باعث می‌شود که سخنران با اعتماد به نفس بیشتری صحبت کند و مطالب را به صورت روان و بدون لکنت ارائه دهد.
 • تمرکز بر مخاطب: یک سخنران خوب باید در حین ارائه، به مخاطب خود توجه داشته باشد و سعی کند مطالب را به گونه‌ای ارائه دهد که برای آنها جذاب و قابل فهم باشد. از زبان ساده و قابل فهم استفاده کنید و از مثال‌های ملموس کمک بگیرید.
 • اعتماد به نفس: یک سخنران خوب باید از ارائه خود مطمئن باشد. اگر از ارائه خود مطمئن باشید، این اعتماد به نفس در صدای شما و نحوه ارائه شما منعکس خواهد شد. برای افزایش اعتماد به نفس خود، قبل از ارائه، تمرین کنید و از دوستان یا خانواده خود بخواهید که به شما بازخورد دهند.
 • آداب سخنرانی: یک سخنران خوب باید آداب سخنرانی را رعایت کند. این آداب شامل مواردی مانند لباس مناسب، قرار دادن صحیح بدن، نگاه کردن به چشم مخاطبان و استفاده از لحن مناسب است.

ویژگی‌های سخنران بد

یک سخنران بد ویژگی‌های زیر را دارد:

 • آمادگی نداشتن: یک سخنران بد معمولاً قبل از ارائه، به خوبی در مورد موضوع ارائه خود تحقیق نمی‌کند و اطلاعات لازم را جمع‌آوری نمی‌کند. این کار باعث می‌شود که سخنران با اعتماد به نفس کمتری صحبت کند و مطالب را به صورت نامفهوم و با لکنت ارائه دهد.
 • تمرکز نداشتن بر مخاطب: یک سخنران بد معمولاً در حین ارائه، به مخاطب خود توجه ندارد و سعی نمی‌کند مطالب را به گونه‌ای ارائه دهد که برای آنها جذاب و قابل فهم باشد. در نتیجه، مخاطبان سخنرانی را خسته‌کننده و بی‌فایده می‌دانند.
 • عدم اعتماد به نفس: یک سخنران بد معمولاً از ارائه خود مطمئن نیست. این عدم اعتماد به نفس در صدای او و نحوه ارائه او منعکس می‌شود. در نتیجه، مخاطبان سخنرانی را غیرقابل اعتماد و بی‌ارزش می‌دانند.
 • عدم رعایت آداب سخنرانی: یک سخنران بد معمولاً آداب سخنرانی را رعایت نمی‌کند. این آداب شامل مواردی مانند لباس نامناسب، قرار دادن نامناسب بدن، نگاه نکردن به چشم مخاطبان و استفاده از لحن نامناسب است. در نتیجه، مخاطبان سخنرانی را ناپسند و بی‌ادب می‌دانند.

سخنرانی یک مهارت مهم است که می‌توان آن را با تمرین و تکرار بهبود بخشید. با رعایت ویژگی‌های سخنران خوب و پرهیز از ویژگی‌های سخنران بد، می‌توانید سخنران بهتری شوید و پیام خود را به مخاطبان خود به صورت موثرتری منتقل کنید.

توصیه‌هایی برای سخنرانان

در اینجا چند توصیه برای سخنرانان وجود دارد که می‌تواند به آنها کمک کند تا سخنرانان بهتری شوند:

 • قبل از ارائه، به خوبی در مورد موضوع ارائه خود تحقیق کنید و اطلاعات لازم را جمع‌آوری کنید.
 • در حین ارائه، به مخاطب خود توجه داشته باشید و سعی کنید مطالب را به گونه‌ای ارائه دهید که برای آنها جذاب و قابل فهم باشد.
 • برای افزایش اعتماد به نفس خود، قبل از ارائه، تمرین کنید و از دوستان یا خانواده خود بخواهید که به شما بازخورد دهند.
 • آداب سخنرانی را رعایت کنید.

با رعایت این توصیه‌ها می‌توانید سخنران بهتری شوید و پیام خود را به مخاطبان خود به صورت موثرتری منتقل کنید.

دیدگاهتان را بنویسید